BOŞ SEPET

Mesafeli Satış Sözleşmesi

UYARI


İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta yazdırarak okuyunuz. Ayrıca internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!


QUZENLER KURUMSAL TEDARİK HİZMETLERİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.


MADDE 1 - KONU


İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.MADDE 2.1 - SATICIBİLGİLERİ


Ünvan      : QUZENLER KURUMSAL TEDARİK HİZMETLERİ

Adres       : Oruç Reis Mahallesi 565. Sokak No:21 Esenler / İSTANBUL
Telefon    :  0 212 438 68 53
Faks        : 
0 212 438 68 54
Email       :
info@quzenler.com


MADDE 2.2 - ALICIBİLGİLERİ


Müşteri olarak quzenler.com alışveriş sitesine üye olan kişi üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.


MADDE 3 - SÖZLEŞMEKONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın /Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.


MADDE 4 - GENELHÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 7 İş günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim edilir. 

4.3 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecekse, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden quzenler.com sorumlu tutulamaz.

4.4 -
quzenler.com, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzlarıyla teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının
quzenler.com 'a ulaştırılmış olması ve bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekliyle ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, quzenler.com ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini
quzenler.com 'a ödememesi halinde, alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde quzenler.com 'a gönderilmesi zorunludur… Bu takdirde nakliye giderleri alıcıya aittir.

4.7-
quzenler.com mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 15 iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için
quzenler.com 'a gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri quzenler.com tarafından karşılanacaktır.


4.9- İşbu sözleşme, alıcı tarafından imzalanıp quzenler.com 'a faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.


MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde quzenler.com 'a faks, eposta veya telefonla bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürünün quzenler.com 'a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli alıcı tarafından karşılanır.


Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ve cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.


Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.


Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.


İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile quzenler.com 'un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


Siparişin sonuçlanması durumunda alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.