Tuvalet Temizlik Ürünü Şartnamesi

 1. Suya ve aside dayanıklı saniter alanlardaki kireç kalıntılarının temizliğinde kullanılmalıdır.
 2. Klozet ve pisuvar yüzeylerine nüfuz ederek kireç oluşumunu yok etmelidir.
 3. Yüzeyleri çizmeden temizlik sağlamalıdır.
 4. Ürün konsantre jel kıvamında olmalıdır.
 5. İnorganik asit içermelidir.
 6. Ürün 1 litrelik ambalajda olmalıdır.
 7. Ürüne ait “31.10.2013 tarih ve 28087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerin üretimi” hakkında tebliğ gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildiriminin yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
 8. Ürüne ait TSE 13411 belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
 9. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE’den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
 10. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
 11. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
 12. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

 

WC-Banyo Temizleyici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir